2018-05-24 20:25:00

RASPORED POLAGANJA ISPITA PRED POVJERENSTVOM (MATURANTI)

Svi ispiti pred povjerenstvima održati će se u petak, 25. svibnja prema definiranom rasporedu. 

 

 

RAZRED 4. B

Pismeni ispiti:

1. Matematika: petak, 25. svibnja 2018. u 11:00 sati

Usmeni ispiti:

1. Matematika: petak, 25. svibnja 2018. u 15:30 sati

2. Fizika: petak, 25. svibnja 2018. u 13:30 sati

3. Filozofija: petak, 25. svibnja 2018. u 12:30 sati

4. Glazbena umjetnost: petak, 25. svibnja 2018. u 13:00 sati

 

RAZRED 4. D

Pismeni ispiti:

1. Matematika: petak, 25. svibnja 2018. u 11:00 sati

2. Talijanski jezik: petak, 25. svibnja 2018. u 12:15 sati

Usmeni ispiti:

1. Matematika: petak, 25. svibnja 2018. u 16:30 sati

2. Povijest: petak, 25. svibnja 2018. u 16:15 sati

3. Talijanski jezik: petak, 25. svibnja 2018. u 13:30 sati

 

RAZRED 4. E

Pismeni ispiti:

1. Matematika: petak, 25. svibnja 2018. u 12:00 sati

Usmeni ispiti:

1. Matematika: petak, 25. svibnja 2018. u 14:00 sati

2. Kemija: petak, 25. svibnja 2018. u 15:00 sati

 


Gimnazija Dr. Mate Ujevića Imotski